Vuonna 2016 koko Suomessa pelastuslaitokset hälytettiin yli 5500 rakennuspaloon. Näistä 20%, eli joka viides sammutettiin alkusammutuksella. Lisäksi näistä yli 5500 rakennuspalosta 10%:ssa alkusammutus rajoitti paloa ja palosta aiheutuneita vahinkoja. Tilastosta voidaan päätellä, että onnistuneella alkusammutuksella on todellisia vaikutuksia tulipaloista aiheutuneiden vahinkojen vähentämisessä.

Helkaharju Oy tarjoaa alkusammutuskoulutusta Länsi-Suomen alueella. Asiakkaitamme ovat mm. yhteisöt, yritykset, taloyhtiöt, virastot ja erilaiset laitokset.

Ota yhteyttä!