Tulipalon tai sairauskohtauksen sattuessa on tärkeää osata toimia oikein. Avullamme henkilöstönne saa valmiudet toimia tulipalotilanteessa ilman paniikkia sekä antaa oikeaoppista hätäensiapua.

Kouluttajillamme on pelastusalan koulutus sekä vuosien kokemus pelastusalalta. Näin takaamme asiakkaillemme ammattitaitoisen ja luotettavan opastuksen.

Tilaa koulutus täältä!


AS1 – alkusammutuskoulutus

Sisältää teoriatunnin ja käytännön alkusammutusharjoituksen mm. sammutuspeitteen ja sammuttimen käyttöharjoitukset. Koulutuksen jälkeen henkilöstönne osaa sammuttaa tai rajoittaa tulipaloa yleisimmillä alkusammutusvälineillä. Koulutukseen osallistumisen alaikäraja on 14 vuotta.

Kouluttajana toimii Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) hyväksymä kurssinjohtaja. Kurssin käyneille annetaan todistukseksi Suomen pelastusalan keskusjärjestön myöntämä henkilökohtainen AS1-alkusammutuskortti, joka on voimassa viisi vuotta.

Kurssitiedot:

Perushinta: 250€ + alv.24% / ryhmä

Ryhmäkoko enintään 15 henkilöä.

Kysy räätälöity tarjous isommille ryhmille.

Katso tästä myös kurssiin liittyvä tietosuoja-info (GDPR).


Poistumisturvallisuus

Koulutus sisältää yhden teoriatunnin ja turvallisuuskävelyn kohteessa. Turvallisuuskävelyn aikana tutustutaan rakennuksen poistumisteihin, alkusammutuskalustoon ja niiden sijaintiin. Lisäksi tehdään muita poistumiseen ja yleiseen turvallisuuteen vaikuttavia huomioita.

Koulutuksen jälkeen henkilöstönne ymmärtää poistumisturvallisuuden tärkeyden ja he osaavat pitää ympäristönsä poistumisturvallisena.

Kurssitiedot:

Perushinta: 200€ + alv.24% / ryhmä

Ryhmäkoko enintään 15 henkilöä.

Kysy räätälöity tarjous isommille ryhmille.


Paloturvallisuus

Koulutus sisältää kaksi teoriatuntia, turvallisuuskävelyn ja alkusammutusharjoituksen.

Turvallisuuskävelyn aikana tutustutaan rakennuksen poistumisteihin, alkusammutuskalustoon ja niiden sijaintiin. Lisäksi tehdään muita poistumiseen ja yleiseen turvallisuuteen vaikuttavia huomioita.

Alkusammutusharjoitus sisältää sammutuspeitteen ja sammuttimen käyttöharjoitukset. Alkusammutusharjoituksesta annetaan todistukseksi henkilökohtainen AS1-alkusammutuskortti, joka on voimassa viisi vuotta. Koulutukseen osallistumisen alaikäraja on 14 vuotta.

Koulutuksen jälkeen henkilöstönne osaa toimia oikein tulipalotilanteessa ja he osaavat käyttää yleisimpiä alkusammutusvälineitä. Lisäksi he osaavat kiinnittää huomiota turvallisuutta lisääviin asioihin.

Kurssitiedot:

Perushinta: 350€ + alv.24% / ryhmä

Ryhmäkoko enintään 15 henkilöä.

Kysy räätälöity tarjous isommille ryhmille.


Hätäensiapu 4h

Koulutus sisältää seuraavat aihealueet:

  • hätätilapotilaan tunnistaminen
  • tajuttoman ensiapu
  • elottoman ensiapu / aikuinen / lapsi
  • elvytys + defibrillointi (PPE+D)
  • verenvuodon tyrehdyttäminen
  • miten tehdä hätäpuhelu

Koulutus sisältää teoriaa ja käytännön harjoituksia.

Koulutus antaa valmiudet hätätilapotilaan tunnistamiseen sekä henkeä pelastavaan ensiapuun.

Koulutuksesta annetaan kirjallinen todistus.

Kurssitiedot:

Perushinta: 350€ + alv.24% / ryhmä

Ryhmäkoko enintään 15 henkilöä.

Kysy räätälöity tarjous isommille ryhmille.


Logo