Toimivassa pelastussuunnitelmassa on huomioitu kohteen riskit ja toimenpiteet niiden varalle sekä toimintaohjeet eri onnettomuustilanteisiin. Lisäksi siitä löytyy suunnitelma henkilöstön harjoittelusta ja kouluttamisesta sekä kohteen liittymisestä kunnan väestönsuojeluun.

Meiltä saatte asianmukaiset pelastussuunnitelmat kohteesta riippumatta. Vuosien kokemus pelastusalalta varmistaa suunnitelman laadun ja asianmukaisuuden.

Ota rohkeasti yhteyttä niin laitetaan pelastussuunnitelmanne kuntoon.


Pelastuslaki (379/2011, 3 luku, 15 §) määrää pelastussuunnitelmat tehtäviksi vähintään kolmen huoneiston asuinrakennuksiin sekä sellaisiin kohteisiin, joissa on kasvaneet riskit suuren henkilömäärän tai siellä tapahtuvan toiminnan vuoksi. Pelastussuunnitelma on myös pidettävä ajan tasalla. Tämä tarkoittaa säännöllistä suunnitelman päivittämistä ja sisällön tarkastamista.


Logo