Työturvallisuuskorttikoulutuksen tarkoitus on parantaa turvallisuutta työpaikoilla. Koulutuksen kautta työntekijä saa valmiudet toimia turvallisesti omassa työympäristössään. Turvallisuus työpaikalla syntyy muun muassa vaaratilanteiden sekä riskien tiedostamisesta, työtapaturmien ehkäisystä sekä oikeaoppisesta toimimisesta onnettomuustilanteissa. Työturvallisuuskortti on ammattitaitoisen ja vastuullisen tekijän merkki.

Mitä hyötyä työturvallisuuskortista on?

Työturvallisuuskortti on suomalaisten teollisuusyritysten, työmarkkinajärjestöjen, vaakutusalan sekä koulutusorganisaatioiden yhteistyössä kehittelemä todistus. Koulutus noudattaa valtakunnallisia standardeja soveltuen kaikille aloille.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen aikana osallistujat saavat tärkeää tietoa työsuojelusta sekä työterveyshuollosta, riskienhallinnasta sekä vastuista työyhteisössä. Koulutukseen kuuluvat myös onnettomuustilanteissa toimiminen sekä yhteisön työhyvinvointi.

Ennen kaikkea työturvallisuuskorttikoulutuksen saanut henkilö oppii oikeanlaista ennakointia, joka todistetusti vähentää vahinkoja ja edistää yleistä hyvinvointia työpaikalla. Työturvallisuusosaaminen opettaa myös tunnistamaan työn kuormittavia tekijöitä sekä ehkäisemään niiden vaikutusta työntekijöissä. Oman hyvinvointinsa tiedostava työyhteisö on yhteisö, jossa työkaverit pitävät huolta toisistaan.

Kun työntekijät osallistuvat työturvallisuuskoulutukseen, on työpaikalla helppoa laatia yhteiset turvallisuuden sekä hyvinvoinnin pelisäännöt. Kun yhteisön jokainen yksilö puhaltaa yhteen hiileen, on työnteko usein tuottavampaa ja työntekijät onnellisempia. Työturvallisuuskortti kertoo myös työnantajan vastuullisuudesta ja siitä, että työntekijöiden hyvinvointi on yrityksen prioriteetti.

Opi työturvallisuutta kokeneen asiantuntijan avulla

Työturvallisuuskorttia edellytetään tänä päivänä monella alalla, ja yritykset edellyttävät työturvallisuuskorttia myös alihankkijoilta. Kortin avulla voidaan varmistaa työntekijöiden turvallisuuden perusosaaminen, jolloin työpaikkaperehdytyksessä voidaan keskittyä työpaikkakohtaisiin käytäntöihin perusasioiden kertaamisen sijaan. Tyypillisesti työturvallisuuskortti on käytössä muun muassa rakennus- ja teollisuusaloilla sekä julkisella sektorilla.

Työturvallisuuskorttikoulutus kestää yhden päivän, ja siihen sisältyy kurssipäivän päätteeksi suoritettava tentti, joka tulee läpäistä hyväksytysti. Koulutuksen suorittanut työntekijä saa kortin postissa noin neljän viikon kuluttua, mutta mobiilikortti toimii jo kurssin jälkeisenä päivänä Korttitieto-sovelluksessa.

Työturvallisuuskortti on uusittava viiden vuoden välein. Kertauskurssi on peruskurssia hieman lyhyempi, ja sen yhteyteen voi Helkaharjulla sopia myös esimerkiksi hätäensiapukoulutuksen.

Vaikka työturvallisuuskorttikoulutukset noudattavatkin standardeja ja ovat sisällöiltään näin ollen samankaltaisia, kouluttajan ammattitaito sekä kokemus tuovat merkittävän lisän siihen, kuinka hyödyllinen työturvallisuuskurssi on osallistujille. Helkaharju Oy:n työturvallisuuskorttikoulutuksissa opettajana toimivat kokeneet turvallisuusalan ammattilaiset.